Thành viên - Tôn thép Thiên Minh Jsc

[-] Công ty Cổ phần Tôn Thép Thiên Minh - Hà Nội | THIÊN Á GROUP | thiena.vn

Công ty Cổ phần Tôn Thép Thiên Minh - Hà Nội

Chuyên mục: Tôn thép Thiên Minh Jsc,  |  Đọc: 1483 |  Bản in

THÔNG TIN CHI TIẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP THIÊN MINH

Địa chỉ: 3F, Tòa nhà Thiên Á số 9/850,
Đường Láng - Đống Đa
Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3 2595 662
Fax: (+84-24) 3 2595 663
""

Cập nhật: 03-01-2017
Nguồn thiena.vn