Thành viên - Tôn thép Hòa Bình

[-] Công ty Cổ phần Tôn Thép Hòa Bình | THIÊN Á GROUP | thiena.vn

Công ty Cổ phần Tôn Thép Hòa Bình

Chuyên mục: Tôn thép Hòa Bình,  |  Đọc: 1446 |  Bản in

THÔNG TIN CHI TIẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP HÒA BÌNH

Địa chỉ: 1254 Võ Văn Kiệt,
Phường 10, Quận 5,
TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84-28) 6 2529 966
Fax: (+84-28) 6 2539 955

Cập nhật: 03-01-2017
Nguồn thiena.vn